EDICIJA POD PRESOM

ANGAŽOVANA I SOCIJALNA POEZIJA I PROZA

Anatomija sociomargine

Anatomija sociomargine

(Do zuba u vremenu: zbornik poezije socijalne tematike, uredili Ivana Maksić i Predrag Milojević, Presing,…