POEZIJA

Ivan Novčić – Fantazma

Ivan Novčić – Fantazma

Iz štampe je upravo izašla Fantazma Ivana Novčića kao 16. knjiga edicije Vrtlog. Nad lirskom usamljenošću…

1 2 3 17