Vladimir Rajković

Vladimir Rajković – Muška poezija za žene

Vladimir Rajković – Muška poezija za žene

Sedma knjiga edicije Vrtlog donosi pesme Vladimira Rajkovića Muška poezija za žene. Zbirka se većim delom sastoji od poetskih minijatura – refleksija iz svakodnevnog života, a koje za glavnu okosnicu uzimaju ljubav, u najrazličitijim vidovima. Katkad je ona odraz okolnosti, katkad duboko sakriveni biser bola u ranjenoj individui. Kroz nju pesnik sagledava i sebe, i […]