Mladen Marjanović – Rukopisi u dubovoj kori 1 i 2

U prodaji su dve zbirke kratkih priča iz pera pripovedača Mladena Marjanovića.

Iz recenzije Vitomora Ilića:

Mladen Marjanović o selima govori iz perspektive čoveka koji je svestan njihovog značaja i stanja u kome se ona danas nalaze. Dakle, osećajući težinu bitisanja van tih osnovnih društvenih zajednica i videći okolnosti pod kojima se one urušavaju, autor koristeći se kako činjenicama tako i maštom, mitovima i nemogućim, pokušava da ukaže na ozbiljnost problema sa kojim se suočavamo u ovom veku.

Iz recenzije Zorana Antonijevića:

Priče Mladena Marjanovića ukorenjene su u ljubavi prema selu, sopstvenom poreklu, duhu predaka i duhu vremena koje istrajava. Prozni plodovi zaumnog vilajeta, sročeni veštim pripovedačkim duhom, čitaoce uvode u svet u kojem se prepliću motivi iz života i neprolaznog, fantazmagoričnog i realnog… Ako je priroda nemi svedog događaja i ljudskih sudbina, onda je Marjanović donosilac takvih glasova i prevodilac nemuštog jezika šume, livade, zemlje… Nije slučajno to što su priče koje su se našle među koricama ove knjige okarakterisane kao rukopisi u kori jednog drveta. To nije obično drvo jer je dub ili hrast u direktnoj duhovnoj vezi sa identitetom bića samog naroda kojem autor pripada. Stoga nije slučajno zašto ove priče imaju i prizvuk legendi. Čitalac će se ovde susresti sa slikama jednog sveta u kojem se sudaraju prošlost i sadašnjost, staro i novo, mitološko i egzistencijalno. Bez prirode nema života. Isto važi i za koren koji bilo da je od drveta ili čoveka ako biva odsečen donosi prazninu. Različite su pouke koje ova knjiga nosi i sigurno je da nijedna od tih pouka nije površna jer je uzneta emocijom i umetničkim promišljanjem duše koja budi svet kakav je u današnjem vremenu neophodno probuditi u savremenom čoveku, a to je čovek koji sve češće zaboravlja na svoj koren i na seme iz kog je iznikao.

Zbirke priča se mogu narućiti po ceni od 500 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login