Sonja i Borivoj Anđelić

Borivoj i Sonja Anđelić – “U dubine zagledani”

Borivoj i Sonja Anđelić – “U dubine zagledani”

Srpsko-rusinsku zbirku pesama Borivoja i Sonje Anđelić “U dubine zagledani” čine mahom ljubavne pesme, prožete životnim nabojem i uzajamnim posvetama autora. Za mnoge od pesama napisana je muzika i mogu se čuti na autorovim youtube kanalima. Zbirka je urađena u tvrdom povezu, bogato opremljena i štampana u koloru. Jedna polovima knjige je na rusinskom, a druga na […]