Ratka Marković Marjanović

Ratka Marković Marjanović – Ispod crte

Ratka Marković Marjanović – Ispod crte

Izašla je iz štampe nova knjiga pesama Ratke Marković Marjanović Ispod crte. Ratka Marković Marjanović, rođena u Krivom Delu, Opština Crna Trava, ne registruje datumom početak pisanja poezije, jer smatra da je sa poezijom i rođena.Autorka je dosadašnja četiri književna dela, oličena u zbirkama pesama pod nazivima Anđeoski Belo, Divlje žedno, Nemoj… stani… i Nežni […]