Nataša Bikić

Nataša Bikić – Pečat iz strasti

Nataša Bikić – Pečat iz strasti

U prodaji je roman Nataše Bikić Pečat iz strasti. Da li je strast pritajeno zlo, koje kada pogodi ljude sa psihički nestabilnom strukturom ličnosti, može da ima ishod koji ona zapravo i predstavlja? Stradanje.Živimo u vremenu gde je sve više zločina iz strasti. Živimo u vremenu gde je sve više žrtava i predatora.Niko nije siguran.Klaudija […]

Nataša Bikić – Ples sa đavolom

Nataša Bikić – Ples sa đavolom

U prodaji je roman Nataše Bikić Ples sa đavolom. Dobro došli u urbani period priliva ekstazija u Beogradu. Dobro došli u urbano bludni život jedne Klaudije. Priča o neobičnoj devojci koja svoje slabosti leči drogom, i lošim momcima. Droga joj stvara lažni osećaj raja, ali je ujedno odvodi brzim stopama đavolu. U toku svog urbanog […]