Miloš Predojević

Miloš Predojević – Između svetova

Miloš Predojević – Između svetova

U prodaji je zbirka kratkih priča Miloša Predojevića Između svetova. Priče su povezane zajedničkim naratorom koji ispisuje prave i fiktivne autobiografske beleške. Smisaono težište pomereno je ka preseku „svetova“ prošlosti i sadašnjosti, realnog i imaginarnog, životno-iskustvenog i pročitanog, osmišljenog u glavi i napisanog na papiru/računaru. U mnoštvu verzija jedne iste stvarnosti, narator ispisuje svoju koja […]