Mila Jovanović

Mila Jovanović- Zvezda u oku

Mila Jovanović- Zvezda u oku

U prodaji je knjiga priča Mile Jovanović- Zvezda u oku, suštastvenih i životnih “Pripovedajući o našoj stvarnosti i baveći se realističnim motivima autorka želi da dopre do zaumnog, do duhovnih prostranstava svojih junaka, koji bi mogli i u svakome od nas da potaknu neku skrivenu varnicu. Da se razume šta je mimo materijalnog zaista vredno […]