Maja Ugrinović

Maja Ugrinović – Ruthless Silence

Maja Ugrinović – Ruthless Silence

Maja Ugrinović rođena je u Beogradu oktobra 1985. god. Svoje prve pisane korake napravila je krajem ’90 , na engleskom jeziku, a tek od 2007. počinje da piše i na svom maternjem jeziku. Trenutno su u pripremi četiri zbirke, dve na engleskom koje će biti objavljene pod pseudonimom ”Lil” i dve na srpskom jeziku. Nikada školovana […]