Ljubinka Gavran

Ljubinka Gavran – Moji univerziteti

Ljubinka Gavran – Moji univerziteti

U prodaji je zbirka satirične proze Ljubinke Gavran Moji univerziteti. U ’patchwork zbirci spisateljice odležale u marinadi’ čitamo raznovrsne komentare na aktuelna zbivanja, večne teme i pojedinačna iskustva. Ovaj ’spoljašnji solilokvij’ donosi igru rečima i pojmovima, ’trostruke digresije’, meandriranje glavnog narativnog toka, dijalog sa sobom i monolog sa drugima. Tako se u vezu dovode različite […]