Jelena Tasić

Jelena Tasić – Oštri zubi

Jelena Tasić – Oštri zubi

Pred čitaocima je knjiga čiji naslov implicira na borbu. Međutim, zubi kojima se ujeda ili grize mogu biti i naši i tuđi, mogu se koristiti za napad i odbranu, mogu se pokazati i u vidu osmeha, predstavljeni poput izloga na čovečjem licu. Oštri zubi mogu biti i zatvor u kome su nas životne okolnosti ostavile. […]