Jadranka Milenković

Jadranka Milenković – Natalija s one strane mejlova

Jadranka Milenković – Natalija s one strane mejlova

U prodaji je roman Jadranke Milenković – Natalija s one strane mejlova, delo koje je napisano u duhu vremena modernih komunikacija Autorka srednje generacije (1969) Jadranka Milenković je svestrana, priznata i od šire čitateljske publike prepoznata autorka. Njen najnoviji roman ulazi u svet koji, očito, ima veze sa Alisom u svetu čuda tj. s one […]

Jadranka Milenković – Lice gospodina sa kišobranom

Jadranka Milenković – Lice gospodina sa kišobranom

U prodaji je knjiga pripovedaka Jadranke Milenković – Lice gospodina sa kišobranom, misaono i univerzalno Jadranka od već poznatog pravi parabole, uvlači čitaoca u paralele sa savremenim svetom. Recimo, njen Minotaur nije nikakvo čudovište, već biće sa kojim se saučestvuje i za koje se ima razumevanje. Prvi put ga doživljavam kao onoga što žali svoje […]

Jadranka Milenković – Nisam sreda

Jadranka Milenković – Nisam sreda

Knjiga pesama Nisam sreda Jadranke Milenković predstavlja jedinstveno putovanje kroz ljudsku dušu Kroz svojih sedam knjiga poezije i proze, kao i više književnih nagrada i priznanja, autorka srednje generacije Jadranka Milenković (1969) se pokazala kao vrsna spisateljica koja zaslužuje veću publiku. Njena poezija je istovremeno i produhovljena i meditativna s jedne i moderna s druge […]

Jadranka Milenković – Kroz zatvorena vrata

Jadranka Milenković – Kroz zatvorena vrata

U prodaji je nova knjiga zbirka kratkih priča Jadranke Milenković – Kroz zatvorena vrata. Edicija: YUGO_ЛИТ, knjiga br. 17. Osovina zbirke oko koje se vrti pripovedanje Jadranke Milenković jeste individua koja štrči u svojoj porodici, usamljena ćerka, nestala sestra bliznakinja Andreasa Sama koju su usvojili nepoznati staratelji. Nekada sa imenom a nekada bezimana junakinja, za […]

Jadranka Milenković – Preko kolena

Jadranka Milenković – Preko kolena

U prodaji je osma knjiga Presingove poetske edicije Prisustva, Jadranka Milenković – Preko kolena. Izrazita emocionalnost i visoke misaone preokupacije ukrštaju se u pesničkom liku koji se razvija iz naslova u naslov čineći ovu zbirku uzbudljivom i neizvesnom. Svaka pesma je događaj za sebe – pronalazimo i elemente vlastite duhovne istorije, konkretizovane izrazito biografskim detaljima, […]