Aleksandar Janićijević

Aleksandar Janićijević – Distorzija avangardnog realizma

Aleksandar Janićijević – Distorzija avangardnog realizma

U prodaji je zbirka pesama Aleksandra Janićijevića – Distorizija avangardnog realizma, mladalačko, tragalačko delo Mladi pesnik Aleksandar Janićijević (1997) otisnuo se na putovanje svetom koji ne prepoznaje. U svojim lutanjima on traga za smislom, za novom pokretačkom snagom. Dovodeći u pitanje temelje ovog traži temelje novog, boljeg sveta. Neretko sa satiričnom opaskom ili lirskim ekskursom, […]