Vukić Antović – Besmrt u Kopenhagenu

U prodaji je drama Vukića Antovića – Besmrt u Kopenhagenu, delo novog senzibiliteta

Mladi autor (2003) student arheologije , Vukić Antović, stvorio je neobično delo koje svojom filozofskom, transformativnom strukturom podseća na roman “Lanark” škotskog autora Alistera Greja. Četiri čina i epilog – to deluje kao ambiciozan poduhvat. Dodajmo tome i da je reč o drami koja suočava najveće ideologije i filozofske ideje modernog doba i junake koji su, sami po sebi , izazovni: Van Gogovo odsečeno uho (?!), Duša aleksandrijske biblioteke, Višnuov pupak, Baruh Spinoza, Đavo. Nalazeći se često na granici između Artoovog surovog teatra, Sartrovih i Kamijevih egzistencijalističkih drama ali i pozorišnog komada i pripovetke (videti pod “epilog”) Antović vešto meandrira dajući nam istovremeno i teatarski izazov i tekstualnu feštu. Nema sumnje da će ovo delo visoke kritičnosti i humanosti privući pažnju Tespijinih sveštenika, naročito onih mlađih kojima su dosadile okoštale teatarske forme.

Više informacija o knjizi:

vukic.antovic@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login