Sabrana dela Radoja Domanovića

Iz štampe su izašla Sabrana dela Radoja Domanovića, kao treća knjiga u Presingovoj biblioteci OPUS. U tvrdom povezu, na preko 900 strana, predstavljene su Domanovićeve pripovetke, članci iz novina i pisma koje je razmenjivao sa prijateljima i saradnicima.

Desetak satiričnih pripovedaka Radoja Domanovića odavno predstavljaju klasična dela srpske književnosti – napisane pre više od sto godina, aktuelne uvek i svuda, prodiru u samu suštinu društvenih odnosa i osvajaju estetski prostor. Domanovićev književni odnosno publicistički rad ne može se posmatrati izolovano od biografije, a biografija ne može biti izolovana od književne tradicije na kojoj je sagradio, u suštini nevelik, ali značajan opus.

Sabrana dela Radoja Domanovića mogu se naručiti po ceni od 1.800 din.

NARUDŽBENICA:

    You must be logged in to post a comment Login