Svetozar Nikolić – Otvorena linija

U prodaji je zbirka pesama Svetozara Nikolića – Otvorena linija.

Poetika Svetozara Nikolića (1933) pripada modernom srpskom pesništvu, iako godinom rođenja on pripada starijoj generaciji pesnika.

Iz recenzije Tatjane Lazarević:

Um koji istražuje, promišlja, sumnja, koji teži ra-cionalnoj, dokazivoj i logičkim argumentima i mode-lima podložnoj spoznaji suočava se i u lirskoj zbirci Otvorena linija sa protivrečnošću između svoje ograničenosti i beskrajnosti univerzuma. A duša je, bez egzaktne potvrde, uverena u svoju večitost i moć da se sa beskrajem sjedini; no, do takve vere dolazi kroz patnju, u stalnoj plodotvornoj raspravi sa zemaljskom stvarnošću i životnom rutinom koje su joj suđena tamnica.

ČOVEK

Svaka pomisao na Boga
susret je s njim
Tvoja linija je
Uvek otvorena
Možeš da
Ispituješ
I usaglašavaš svoj život
Prema njegovim zakonima
Kada se dogodi zlo
Kažemo –
Bog zna zašto je to
Moralo da bude
Ne
On je stvorio prirodu
I dopustio joj
Da se sama razvija
Zlo je u čoveku
On je jedina greška prirode
On je ruši
I sprema samouništenje
Nestaje život
Planeta umire
Materija očuvana

 

Zbirka se može naručiti po ceni od 350 din.

NARUDŽBENICA

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login