Roman Mulić – Svetozar Marković: O utopijskom socijalizmu

U prodaji je IV knjiga višetomnog dela koje prati biografiju Svetozara Markovića, jednog od najvećih srpskih socijalista, teoretičara i revolucionara. Knjiga je objavljena u Presingovoj ediciji 1917, koja publikuje revolucionarnu i socijalističku literaturu. Autor knjige, Roman Mulić, bio je politički proganjan i osuđen na dugogodišnju robiju. Njegovo obimno naučno-istraživačko delo nastalo je u zatvoru sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka.

Svaki tom prati jedan segment stvaralaštva i života Svetozara Markovića. Bilo da je reč o naučnom ili utopijskom socijalizmu, o pravima žena, ili drugim temama, autor kao vrstan ponavalac svetske socijalističke misli i istorije uopšte, u svojstvu hroničara vrši uporedne analize dovodeći u ravan učenja svih najvećih levičarskih teoritačara. Među njima značajno mesto zauzima upravo Svetozar Marković.

Iz recenzije prof. dr Vere Pilić – Rakić:

Pre mnogo godina bila sam u mogućnosti da čitam dvadesetak svezaka velikog formata o životu i delu Svetozara Markovića napisanih skoro kaligrafskim rukopisom dipl. inž. Romana Mulića. Nastale su u zatvoru. Svaka stranica odiše novim entuzijazmom… Na najbolji način, autor obeležava 150 godišnjicu rođenja Svetozara Markovića. Osvetljava njegovo grandiozno delo… Pred čitaocem je knjiga svetozarevca i svetozarologa, poznavaoca Svetozarevog opusa.

Knjiga se može naručiti po ceni od 600 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login