Rezultati Presingovog konkursa za Regionalni zbornik socijalno angažovane poezije

collage1001-2Na Presingov konkurs za Regionalni zbornik socijalno angažovane poezije su prispele pesme 300 autora/ki, od kojih se u konačnom izboru našlo 49. Ukupni broj pesama prispelih na konkurs je oko 1200. Urednici su se vodili idejom da prilikom izbora uvrste one pesme i autore koji su uspeli da zadovolje visoke estetske kriterijume, kao i da na relevantan način progovore jezikom društvenog angažmana. Regionalni zbornik angažovane poezije u svojoj koncepciji prati liniju poetičke raznolikosti, uz izdvajanje prepoznatljivih “čvorišta” specifičnog osvetljavanja društvene zbilje. Zbornik će se u štampi naći tokom leta, a odabrani autori će dobiti primerak poštom. Zahvaljujemo svima na učešću.
.
1. Deana Sailović
2. Branko Ječmenica
3. Žarko Jovanovski
4. Jana Petrović
5. Bogdan Cvetković
6. Nenad Glišić
7. Darko Cvijetić
8. Tomica Ćirić
9. Aleksandra Đuričić
10. Slobodan Todorović
11. Čedomir Janičić
12. Marko Antić
13. Nikola Đurđević
14. Želimir Periš
15. Slobodanka Boba Duđerija
16. Nada Crnogorac
17. Slaven Posavac
18. Dejan Radulović
19. Bojan Marković
20. Vladimir Tabašević
21. Mijo Lučić
22. Slavko Mali
23. Darko Stanković
24. Zoran Ilić
25. Damir Nedić
26. Sandra Cvitković
27. Nika Dušanov
28. Dorta Jagić
29. Saša Skalušević Skala
30. Jelica Kiso
31. Srđan Gagić
32. Bojan Ilić
33. Sunčica Vučaj
34. Vladimir Milojković
35. Vojislav Vukomanović
36. Dejan Čančarević
37. Muln Vurdelja
38. Adi Jašarević
39. Sergej Stanković
40. Mirko Božić
41. Bojan Samson
42. Tomislav Marković
43. Dragoslava Barzut
44. Saša Ugrinić
45. Goran Čolakhodžić
46. Adisa Bašić
47. Selma Kešetović
48. Ferida Duraković
49. Darija Žilić

You must be logged in to post a comment Login