Oki Petrov – Germanski put na Golgotu

U prodaji je nova knjiga slovenačkog i srpskog istraživača, filozofa i putopisca Okija Petrova – Germanski put na Golgotu.

Oki Petrov (1969) srpskoj čitalačkoj publici je poznat po knjizi Slomljeno krilo istočnog ždrala, u kojoj u 43 poglavlja govori o kulturi i istoriji Japana.

U filozofskoj raspravi Germanski put na Golgotu autor se bavi pitanjima toka zapadne civilizacije, uzimajući kao polaznu tačku delovanje Martina Lutera i tekstonski poremećaj odvajanja protestanata od katoličke crkve. Pritom Germani, kao najveća evropska grupa naroda, imaju vodeću ulogu u određivanju sudbine Starog kontinenta.

Kroz priče o životima tri velika mislioca koja čine Tezu (Martin Luter, Antitezu (Fridrih Niče) i Sintezu (Papa Benedikt XVI), autor vodi čitaoca na putu od ideala sakralnog sveta kao osnove civilizacije Zapada, do sloma hrišćanskih ideala oličenog u digitalizaciji i profitu u savremenom svetu.

Knjiga sadrži i niz intersantnih zapažanja sa autorovih putovanja po Rusiji, zapadnoj Evropi, Balkanu.

Germanski put na Golgotu može se naručiti po ceni od 800 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login