Nikola Ćirović: Škola klavira – Napredni tip

Ovaj udžbenik namenjen je učenicima prvog razreda osnovne muzičke škole. Svojim obimom i sistematizacijom gradiva predviđen je za rad sa ambicioznim učenicima koji u muzičkoj školi žele da ostvare značajne rezultate.

Temeljnom i doslednom izradom notografije autor je imao za cilj da oslobodi nastavnika od potrebe za aranžiranjem notnog teksta i da učeniku omogući prisutnost svih komponenata muzičkog dela od samog početka učenja.

Velika pažnja posvećena je estetskoj i praktičnoj izradi udžbenika. Sve slike su štampane u boji i nalaze se na pozicijama gde će pozitivno delovati na učenikovo celokupno iskustvo rada  u muzičkoj školi.

Čvrste korice vezane su metalnom spiralom, što u vertikalnom položaju (na pultu klavira) omogućava ugodan rad.

Cena knjige iznosi 1400 din. i možete je naručiti na

You must be logged in to post a comment Login