Milovan Tomić – Psihologija formiranja identiteta

U prodaji je studija Milovana Tomića- Psihologija formiranja identiteta koja nas vodi do najskrivenijih delova ljudskog uma

Opšti cilj ove knjige jeste da se prikažu osnovna značenja koja pojam Ega ima u psihološkoj literaturi te da se da prikaz razvojnih informacija koje Ja prolazi tokom života i faktora koji na taj razvoj utiču.Da bi se prišlo problemima subjektivnog osećanja sebe i sveta trebaju nam odgovori na ličnije i svima prisnije pitanje i može biti značajnije pitanje: Ko sam ja?

Informacije o knjizi:

mitomicc@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login