Borko Ječmenica – Odblesci

U prodaji je zbirka pesama Borka Ječmenice Odblesci.


Lirsko biće je kao sunđer natopljen muzikom i asocijacijama na nju, a koje se bude na svakom koraku prolaska kroz urbane pejzaže. Poezija i život teku paralelno, pogled usmeren nebesima otkriva jedinstvo svega stvorenog. U svakom opisanom krajoliku ili u svakoj žanr sceni sa ulice čita se šira, filozofska dimenzija postojanja. Na tragu simbolističkih tokova poezije, pesnik tumači tajanstvo u naizgled beznačajnim pojavama i predmetima koji ćute svuda oko nas. Njegov poetski zadatak jeste da se sve zabeleženo čulima prenese u pesmu i da se svaki ’odblesak’ trenutka sačuva. Materijalni tragovi samo su odraz neke više zamisli – sve nematerijalno u čoveku (snovi, iluzije, vizije) čini čoveka neprolaznim – bez toga bismo bili ’dosadna prašina’.
Borko Ječmenica živi na Ubu i radi u Beogradu kao biznis analitičar. Poeziju objavljuje u časopisima i zbornicima.

KAKO VOLETI BRATA

Isti divan pogled na polja pod maglom.
Da sad tako iz horizonta ka nama počne da se osipa
stvarnost, tirkizno jutro, polja, breze i grabovi da nestaju,
izašao bih i stao ispred tebe za volanom i potrčao.
Telo nek nestane, volja je jača. Trčao bih napred, dok sve
nestaje, bez tla pod nogama, do kraja svemira, uhvatio
Onoga za vrat i naterao ga da vrati svet, da mi vrati brata.
Hvala Bogu, nema još mraka. Izlazim na ćošku iz kola
spreman da radim na dedinom imanju.
Odlaziš pravo u tvom zelenom skakavcu.
Ja sam srećan još jedan dan, što imam brata.

OTVARANJA

Šah sa snom, u bezbroj figura,
čiji se stalno uvećava broj
započinje u krevetu
sa prvim besvesnim pokretom.
Svako veče novo otvaranje,
menjaš položaj,
izgled svoga ključa.
Vrtiš se, i krug je izvrnut,
a ti ipak ostaješ ceo.
Jutro otvara oči i drži ih na okupu.
Glup, ne znaš gde si bio,
a sad si opet tu.

TALASI

Talasi muzike koji izdaleka slabašno
mreškaju mi se u ušnoj školjci
kao more oko prstiju na plaži,
razbijaju se na neodređene zvukove instrumenata.
Dovoljno je samo da zamislim pesmu koju želim,
i da je čujem kako polako izranja iz mutne melodije,
otrgnuta od harmonije, zvučna,
onakva kakvu je ja volim, slobodna.

Knjiga se može naručiti po ceni od 400 dinara.


NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login