Душан Опачић/Маријан Кубик – Почетак победе над фашизмом

Издање које демистификује модерне наративе – Почетак победе над фашизмом, некомерцијално издање, за све љубитеље историје

Публикација која се данас налази пред читаоцима управо разбија ове митове и ствари поставља на „своје место“, она јасно и документовано говори о тајном рату против СССР-а и напорима совјетског, пре свега руског народа, на коначном војном слому фашизма.

Историја, поготово савремена, умногоме зависи од типа интерпретације, а историјске интерпретације још увек су у већој мери условљене временом у којем настају. У том светлу треба и посматрати и савремена тумачења и политичке конотације које оне са собом носе.

Публикација „Почетак победе над фашизмом” је некомерцијално издање


Više o knjizi: dusan.opacic@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login