Nevenka Pupek

Nevenka Pupek, Gordana Vaš – Srcokaz

Nevenka Pupek, Gordana Vaš – Srcokaz

U prodaji je knjiga Nevenke Pupek i Gordane Vaš Srcokaz, osmi naslov edicije Van toka. (…) Zagrebačko-beogradski tandem pesnikinja Nevenka Pupek/Gordana Vaš predstavlja nam u svom „Srcokazu“ dramu poniranja u mrak koja se ne završava. Mrak svakodnevnog ubistvenog bitisanja na matrici izanđalih dana u slučaju Pupekove. I mrak nerazumevanja sa ostatkom sveta i Muškim bićem […]