Kako do sopstvene knjige?

Poštovani prijatelji,

Konkursi regiona – Presing pokrenuli su program izdavaštva pod imenom Kako do sopstvene knjige. Objavljujemo poeziju, prozu, esejistiku, naučne radove. U pitanju je program prvenstveno namenjen piscima koji nemaju izdavača. Nudimo kompletnu uslugu vezanu za objavljivanje knjige: lekturu, korekturu, prelom teksta i pripremu za štampu.

Zainteresovani za naše usluge mogu poslati tekstove (romane, zbike poezije i pripovedaka, itd) koje žele da objave. Autori sa kojima bude sklopljen izdavački ugovor imaće obezbeđenu promociju na sajtu Konkursi regiona i prijateljskim internet portalima, sa objavljivanjem kritičkih prikaza i medijskim praćenjem promocija i književnih večeri u celom regionu. E-mail na koji se primaju radovi je: kr.presing@gmail.com

cena 1U tabeli je dat primer obračuna cene određenih formata u odnosu na broj primeraka. Cene su date orijentaciono, a do konačnog iznosa se dolazi uzimanjem u obzir tačnog broja strana, debljine korica i drugih faktora. Po želji autora, možemo organizovati i distribuciju knjige.

Posebnu ponudu čine izdanja malih tiraža. Tu se za relativno skromna sredstva može doći do knjige za svega par dana. Nekad je ovaj tiraž sasvim dovoljan za spisateljski početak.

cena 2

Od ukupnog tiraža, Narodnoj biblioteci u Beogradu prosleđuje se šest primeraka.

S poštovanjem,
Konkursi regiona i Presing