Petros Golicis

Petros Golicis – Nagrizanje

Petros Golicis – Nagrizanje

U prodaji je zbirka pesama poznatog grškog pesnika Petrosa Golicisa – Nagrizanje, kavafijevsko putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost Za Petrosa Golicisa, grčkog pesnika srednje generacije (1978, Solun) se, nakon pet zbirki poezije, mora reći da ima snagu izraza koji kontinuirano prenosi iz jednog dela u drugo, kao što je Prometej nosio svoju baklju. U […]