Moma Dimić

Romani Mome Dimića

Romani Mome Dimića

U prodaji je knjiga Romani Mome Dimića, koja u Presingovom izdanju izlazi u okviru Sabranih dela Mome Dimića u pet tomova. „Romani Mome Dimića“ sadrže tri Momina dela: – Maksim srpski iz doma staraca – Šumski građanin – Mala ptica Čitalačku publiku koja je možda zaboravila, posebno onu mlađu, treba podsetiti da su se po […]

Sve pesme Mome Dimića

Sve pesme Mome Dimića

U prodaji je zbirka “Sve pesme Mome Dimića”, objavljena u okviru Sabranih dela Mome Dimića; Presing: Biblioteka OPUS. Moma Dimić hrupio je u srpsku poeziju hajdučki navlas onako kao što je, u Balzakovom Čiča Goriu, Votren savetovao mladom Eženu de Rastinjaku: u visoko francusko društvo uleti poput topovskog đuleta! Dimić je, mlad i obestan, nalik […]