Milina Milošević

Milina Milošević – Zaviri unutar sebe

Milina Milošević – Zaviri unutar sebe

U prodaji je zbirka pesama Miline Milošević Zaviri unutar sebe. Knjiga sadrži simboličan broj od 68 pesama koje oslikavaju jedan deo autorkinog života. To su pesme životne zrelosti i vedrine koju donosi iskustvo, ali i porodična i prijateljska ljubav u kojoj obitava.Milina Milošević je rođena 28. 8.1953. godine u Dražnju. Gimnaziju i Višu pedagošku školu […]