Maja Belegišanin Ivanović

Maja Belegišanin Ivanović – Majska kiša

Maja Belegišanin Ivanović – Majska kiša

U prodaji je knjiga izabranih i novih pesama Maje Belegišanin Ivanović Majska kiša.Donosimo izvode iz pogovora Ranka Pavlovića i Dunje Rac. Između čitaoca i izabranih i novih pjesama Maje Belegišanin Ivanović, uvrštenih u zbirku Majska kiša, zaista nije potreban nikakav posrednik, naročito ne onaj koji bi želio da ima ulogu tumača. Jer, svaka pjesma i […]