Ivan M. Ivanović

Ivan M. Ivanović – Vrisak pobune

Ivan M. Ivanović – Vrisak pobune

U prodaji je zbirka pesama Ivana M. Ivanovića – Vrisak pobune. Ovaj poetski prvenac donosi žestoku socijalnu priču – u potrazi za identitetom, pojedinac nailazi na snažan otpor kolektiva, koji sa svoje strane trpi nametanje pravdi i krivdi koje mu serviraju od njega moćniji, opet kolektiviteti i pojedinci. Da li pojedinac može uopšte nešto i da preduzme i da […]