Nikola Živanović – Đulići i uveoci

U prodaji je zbirka pesama Nikole Živanovića – Đulići i uveoci, kao deveta knjiga edicije Prisustva.

Tehnikom kolaža Živanović okuplja komade dezintegrisanog sveta uspostavljajući nekoliko celina koje se međusobno vezuju preko zajedničkih lirskih junaka/motiva, dok istovremeno nastoje da se udalje jedna od druge, osamostale značenja i izvedu u širi kontekst. Ovaj postpoetski svet sačinjen je od fragmenata tradicionalne stihovane realnosti koje autor veštom rukom ukraja u veliki epski mozaik po kome se dešavaju dramski preskoci prostorno-vremenskih literarno-dokumentarnih i fantazmagorično-realističkih meridijana.

Naročita lirska građevina doziva se sa Zmajevim „Đulićima“ i „Đulićima uveocima“ na više nivoa: od parodije i pastiša sve do realizacije metafore sušičave pesničke fizionomije, i od doslovnog značenja izgovorenih reči koje imaju (moguće) reference u realnosti pa sve do najtananijeg a time i najranjivijeg dela istorije ’naše civilizacije’ – nacionalnih i društvenih ideala koji egzistiraju samo na verbalnom i idejnom nivou, u prostorima književnosti.

Na planu pesme čujemo naročito konstituisanu polifoniju – unutar glasa koji izgovara rečenice nad miljeom po kome se prosipa „Wiener Zucker“ otkrivamo nijanse visoko poetske, banalno prozne, crnohumorne, gorke a ponekad i dirljivo sentimentalne. Iza naizgled jednostavne strukture koja oponaša svakodnevni govor krije se čvrst sklop nastao postupkom koji podseća na stihove iz Đulića 11: „dva procesa istovremeno – rekonstrukcija i restitucija, kao singerica“. Rezultat tog procesa je široko platno na kome simultanost scena iz lektire, iz života, iz individualne prošlosti ili kolektivne budućnosti premeće razdruzganost i diskontinuitet u naročiti umetnički poredak.

ĐULIĆI

1.

Živela sam u ulici u kojoj i Zmaj.
On je bio broj 68 Porzellangasse.
Ulaz pored njega je bio pokojni Vlada Divljan
Sa svojom suprugom.
Ja sam bila broj 22.

Tuberkulotičan vazduh u ulici.
Hochnebel se spustio.
Zmaj nas sušičave lečio po Beču
Wiener Zucker-om.

Svi smo mi na nemačkom šećeru.
Baba Gorika sa Galambošima sredila.
Deda bio na zadatku.
Žene sa Nemcima sedele.
Donosili nam Wiener Zucker.

2.

Nemci iz naše kuće
Pola Milanovca zapalili.
Pavle goreo. Plakao za psom.

Pet trudnica se u požaru osušilo,
Rađale posle decu kao balvane,
Umesto pluća strugotina.
Tuberkuloza do Kragujevca.

Zmaj samo štancuje pacijente.

ZBIRKA SE MOŽE NARUČITI PO CENI OD 500 DIN.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login