Na bolje snabdevenim trafikama: u prodaji roman Gorana Jovanića – Varvara

Roman Varvara se od danas može kupiti na trafikama širom zemlje po promotivnoj ceni od 399 din.

Iz ugla autora Varvara predstavlja neobičan pistolarni roman u obliku psihološke drame dvaju aktera koji, posle potonuća broda na kome su proveli neko vreme u zajedničkom životu, daju prikaz svojih pogleda na dešavanja koja su ih pratila tokom tih meseci. Ovaj neobični roman vam prikazuje kako su prolazili, kako su se ponašali, reagovali i šta su zaključivali suprotstavljeni likovi povodom istih ili nadovezanih događaja, pa se može ova drama nijansirano sagledati iz više uglova. Tako će čitalac moći da uđe ravnopravno u oba lika, da ih sagleda, i donese određene zaključke po stečenom utisku, s tim što će se iznenaditi svojim zaključcima i situacijom u kojoj se poistovećuje sa oba lika. Pored ove psihološke drame, kroz glavne junake mogu se upoznati nesvakidašnji likovi koji utiču na tok radnje i ostavljaju sumnju ili dubok trag na aktere ovog romana. Posebno se izdvaja odnos oca i sina koji donosi iznenađenja. Roman je pisan poput slagalice koja se slaže po nahođenju čitaoca, pa se može čitati iz bilo kog dela, nasumično, poglavlje po poglavlje, jer donosi punu sliku tek svojim završetkom. U njemu ćete sagledati odnos prema partneru, braku, ljubavi i slomu iskreno i otvoreno, sa obe strane. Roman je do te mere provokativan da ćete zaželeti da lupite snažno šakom o sto ispred kojeg sedite, jer će vas tog momenta iznenaditi lik sa kojim ste se poistovetili. Neobično je i to što ćete shvatiti da u romanu nema dijaloga već monologa, svojevrsne katarze kroz koje prolaze likovi kao da su priključeni na aparat istine.

Ipak ovaj roman se čita lako, naiskap, sa neobičnom potrebom da se bez prekida dođe do kraja.

You must be logged in to post a comment Login