Ladislav Varga – Utočište ranjenih duša

Ladislav-Varga-koricePresing je objavio zbirku priča Ladislava Varge – Utočište ranjenih duša.

Iz recenzije prof. dr Mladena Dražetina

Jednom rečju, Ladislav Varga se izdigao prometejski: iznad tradicionalne formule, da svaka priča mora da ima vlastiti sistem, gde su uočljivi početak, sredina i kraj. To ove priče nemaju, niti treba da imaju, s obzirom da sam pristup nekoj ličnosti i istini u prostoru i vremenu u poimanju viših ciljeva stvaralaštva uvek mora da bude nov kao biser u školjci.
I na kraju treba reći, da je Ladislav Varga, blizak Fokneru, koji kaže, vreme teče ali ne prolazi, odnosno svaki čas čovekove egzistencije i kulturnog trajanja je njegov životopis, a samo ime tretirane ličnosti u priči, obeležava imaginarno menjanje civilizacije ovde i sada.

You must be logged in to post a comment Login