Aleksa Đukanović – Europa in extremis

U prodaji je delom pesnička a delom esejistička knjiga Alekse Đukanovića – EUROPA IN EXTREMIS.

Iz recenzije Dobrice Gložanskog:

Pesme u ovoj smeloj i vrednoj zbirci snažno govore o kontinuiranom i neprekidnom mislenom traganju autora za onim prvim i jedinim smislom ovoga sveta: suštinom postojanja svega oko nas, i naravno, nas samih – što je u drugačijem obliku vrlo otvorenije i sugestivnije izraženo u esejističkim tekstovima u drugom delu zbirke, i to na dva najbitnija plana: kroz tematski oblik bavljenja onim autorima (Danilo Kiš, Ivo Andrić i Peter Handke) koji su svojim poetikama i opusima (koje A. Đukanović svakako, tragom pokušava vrlo uspelo da oponaša i prati u svojoj poeziji, esejima i u svom iskazanom književnom stavu) dali bogatog materijala A. Đukanoviću da se njima analitički i kritički bavi – i kroz književnu formu kojom Đukanović sve to čini, dakle stvara – proznim stilom i sopstvenim društvenim i umetničkim stavovima koji se, čitajući ove eseje, sigurno ne mogu nikako zasebno tumačiti od njegove jeretičke lirike; Đukanovićeva poezija i njegova esejistika, u stvari – to su jedinstveni umetnički instrument kroz koga ovaj mladi autor iskazuje svoj doživljaj i pogled na sve što se zbiva u današnjoj i davnašnjoj književnosti, životnoj realnosti, ljudskoj umetnosti i društvenim gibanjima – drugim rečima: svim civilizacijskim i umetničkim strujanjima i previranjima kojima smo okruženi danas i kojima smo bili izloženi u prošlosti.

vrijeme

jedan cijeli dan
cijela vječnost.
i vječnost
u jednom
danu
satu
trenu.
a šta je vrijeme?
jedna sunčana zraka
koja ne zablijedi nikada.

gledam

sinoć i
odvajkada
u očima
i u mislima
na ruci i u srcu
dijamantska belina
nepoznatoga lika
blješti
a ja,
gledam.

mi

strahovi kucaju
strahovi nastupaju
stižu i prete
grohotom se smeju
i pred nama igraju
za kravatu vuče
jedan
rever cepa
drugi
grohot salom odzvanja
i sve trešti,
hitre ruke
mrki pogledi
revolveri i sablje;
krv i pucanj
jauk i dim.
u kaminu
pepeo dogoreva

Knjiga se može kupiti po ceni od 450 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login