Слободан Јовановић – Сведоци времена

У продаји је збирка песама Слободана Јовановића – Сведоци времена, дело ретке духовности и хуманости

Једна од најфреквентнијих речи у збирци песама Слободана Јовановића Сведоци времена јесте реч – истина.  

У појединим насловима она је кључна именица, у песмама се опсесивно понавља, њена репетитивност се у различитим тематским склоповима грана и непрекидно проширује контекст у ком се може сагледавати. Истина је, то се може слободно рећи, лајтмотив читаве збирке који је одредио њен основни фон разбокорен у оквирима општих хуманистичких вредности и оних посебних, заснованих на хришћанској вредносној парадигми.  

Већ првом песмом, Јовановић поставља „потпорне стубове“ свог певања – егзалтираним, химничним стиховома о једној од најзнаменитијих личности српског народа, Светом Сави, и ономе што се за његово име везује у вредносним категоријама врлине, мудрости, знања, човекољубља, праведности, алтруизма, љубави схваћене као непрекидни проток енергије од Божанске Силе ка Човеку и обратно, од Човека ка Човеку.  

Огњен Петровић

Информације о књизи:

ognjenpetrovic1981@gmail.cоm

You must be logged in to post a comment Login