Valentina Filipović

Valentina Filipović – Stara vremena

Valentina Filipović – Stara vremena

U prodaji je zbirka pesama Valentine Filipović Stara vremena. Ovo su pesme suočavanja sa sopstvenim slabostima. Pesnikinja beleži trenutke bola, i prepušta se nostalgiji i melanholiji, često ne znajući šta bi sa svim tim starim pismima koja dozivaju zauvek prošla vremena. Usamljenost u gomili ljudi, u tmurnom gradskom pejzažu, potreba da se svetu pokaže neko […]