Miroljub Todorović – Nisam zašnirao njokalicu (šatro priče)

Iz štampe je izašla zbirka kratkih priča Miroljuba Todorovića – Nisam zašnirao njokalicu.

Iz recenzije Dušana Stojkovića:

Todorović je šatrovački jezik, koji je do tančina izučio, ali mu i inventivno pristupio stvarajući čitav niz neošatrovačkih reči i idioma, „doživeo kao svojevrstan vid metaforizacije standardnog jezika i u prvi plan (je) doveo njegovu poetsku dimenziju”. Sam Todorović je, pišući doduše o svojoj šatrovačkoj poeziji, naveo nekolike neologističke šatrovačke reči i objasnio kako ih je skovao (npr. telezur, trakalice, vonjiferisati, tasterstacin…). On jezik „širi” spuštanjem na jezičko dno: osvežava ga preuzimajući reči od onih koji su sasvim marginalizovani u društvu ili su sami sebe na određen način marginalizovali osvajajući samosvojne pozicije, prkoseći tako zgomilanoj, jezički uniformisanoj, većini. No, sasvim je moguće, i više nego verovatno, da se Todorović toliko uživeo u šatrovanje da je čitav niz šatrovačkih reči ili, nešto manje, izraza sam načinio, spravio. Osnovni efekti koji se njegovom podrugljivošću postižu mogli bi se s razlogom nazvati humornim, a šatrovački jezik se sasvim dobro uklapa u jedan od osnovnih ciljeva koji je sebi signalizam postavio: izvršiti „destruiranje tradicionalnog i standardnog pesničkog idioma”.

PRIČKO MARATONAC
   
Bunario sam važne valjuge. Radilo se o šemi koju sam startovao. Šljaka je bila kvarna pa sam morao da znam neke štosove kako se ne bi našao u buli.
Kurajber kod koga sam odgiljao da me posavetuje bio je omalen, paticvrk živih žmigavaca i živog jezika. Pričko maratonac.
Kupio sam od njega puno štosova ali ne i ono  zbog čega sam došao. Tu je kulov bio mutan.
Ođanisao sam da nešto štekuje od mene.
 

METROPOL
 
 Šnjuram se Bulevarom kod Pravnog. Žurna raja, furaju sokoćila, zvone trandže.
Onda ušibam u obnovljeni Metropol da zraknem kako su ga sredili.
Samo što sam ušao nagazim na mog starog pajtosa Acu Dasku. On me odvede za svoj sto gde su sedeli neki njegovi frendovi.
Klapa je bila gotivna i vesela. Trnguzili smo i cirkali, uz dobru žvaku, do kasno u noć.
 
 
 
PUHANA
   
Idem u puhanu. Treba malo da se nabildujem. Nisam dugo vežbao. Ubucio sam se.
U puhani puno raje. Goli do učkuruša dižu tegove, teško danfaju, stenju, nabijaju mišiće. Prozori su otvoreni. Oseća se bazd. Kulovi uzimaju proteine i steroide za veće čvorove pa onda farbaju vazduh, ispuštaju šitične gasove ilegalce.

Zbirka se može naručiti po ceni od 500 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image


    You must be logged in to post a comment Login