Ljiljana Đurđević Stojković – Pesničke proze Tina Ujevića

Iz štampe je izašla knjiga Ljiljane Đurđević Stojković – Pesničke proze Tina Ujevića.

Iz recenzije dr Mate Lončara:

Kako je u književnoteorijskoj i književnopovijesnoj literaturi u nas pjesma u prozi (lirska ili pjesnička proza) nedovoljno obrađena, autorica je razmatrala žanrovske specifičnosti, odnos slobodnog stiha i pjesničke proze i govorno-ritmički jezički izraz (…) U skladu s poetizacijom proze i općim žanrovskim prožimanjem, kao stanovitom strukturalnom konstantom i srpske i južnoslovenske književnosti između dva svjetska rata, analitički je prikazano kako Tinovi poetski tekstovi relativiziraju granice između stihovane pjesme, pjesme u prozi i lirskog eseja. (…) Na temelju svega toga, došla je do ključne teze da je upravo Tinova pjesnička proza, kao sprega, medij i izraz avangardne naravi, bila pogodna za pjesničke promjene i preobrazbe Ujevićeva pjesništva, sadržeći zalogu njegove visoke književnoumjetničke vrijednosti i modernosti.

KNJIGA SE MOŽE NARUČITI PO CENI OD 800 DIN.

NARUDŽBENICA:You must be logged in to post a comment Login