Jovana Nastasijević – Još si mala

U prodaji je knjiga Jovane Nastasijević – Još si mala. Ova izvanredna knjiga na zabavan način govori o trudnoći, roditeljstvu, braku i svemu drugom što čoveka čini srećnim i daje uputstvo o tome kako se sa malo entuzijazma mogu prevazići razlike među nacijama, bojama kože i jezika.

Iz predgovora Miloša Zupca:

Još si mala je angažovana knjiga. Ne samo poradi verzalno glasnih i jasnih beležaka o ratu, pseudonacionalizmima, pljač- kanju i parčanju jugoslovenske države, nego i zbog Jovaninog kontaktnog odnosa prema njenoj svakodnevnoj stvarnosti – s tom stvarnošću koju najviše oblikuju rano materinstvo i stranstvovanje, Jovana polemiše, hvata se u rvačke zahvate, zapodeva rasprave, ispituje i izaziva, privremeno prihvata zamor i poraz, pa se iznova vraća u igru. I završava knjigu optimistič- no, kao neko ko uprkos svim zapitanostima pred životom, poznaje veštinu konzerviranja sunca.

Knjiga se može naručiti po ceni od 500 din. ili kupiti u knjižarama Bulevar books, Delfi, itd.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    You must be logged in to post a comment Login