Home » Archives by category » AUTORI » Vladimir Fuerst
Vladimir Fuerst – Pješčani fragmenti (odlomak)

Vladimir Fuerst – Pješčani fragmenti (odlomak)

“Zdravo! Jeman petnajst godin. Živin u Jugoslaviji i već san položija par razreda osnovne škole. Ja san pivač a tija bi bit slavni ka Zdravko Čolić. To bi i moga bit jerbo smo si obadva po sveme dosti nalik al justo samo ka bi me neko malkice pogurnija u karijeri. Vidija san oglas u Glasu […]

Vladimir Fuerst, rođen 1960. godine u Zagrebu. Autor  nekoliko objavljenih kratkih priča. Presing je objavio njegov satirični roman – Pješčani fragmenti. …Godinama naizmenično osporavana i uzdizana, Jugoslavija je na kraju doživela krah. Međutim, da li je moralo tako biti? Vladimir Fuerst nudi alternativnu verziju događaja koji su, da je u nama bilo više duha, mogli […]

Continue reading …