Sara Hadžić

Sara Hadžić – Sa moje strane sveta i Na pragu svemira

Sara Hadžić – Sa moje strane sveta i Na pragu svemira

U prodaji su dve poetske zbirke Sare Hadžić Sa moje strane sveta i Na pragu svemira. U pesmama autorka stvara svoj svet u kome dolazi do izražaja duševni život. Otkriva se suština umetnika – kreatora stvarnosti po svojoj meri, i preoblikovanje onih ne baš tako prijatnih trenutaka u mudrost iskustva. Ljubav je osnovna pokretačka sila, […]