Pavle Simić

Pavle Simić – Tišina dolazi

Pavle Simić – Tišina dolazi

Objavljena je knjiga pesama Pavla Simića Tišina dolazi. Prva knjiga Pavla Simića Tišina dolazi tekstualno je štivo koje korpusu nepregledne građe ljubavne poezije pripada, kako po tematskim sklopovima u njoj, […]