Pavle Simić

Pavle Simić – Tišina dolazi

Pavle Simić – Tišina dolazi

Objavljena je knjiga pesama Pavla Simića Tišina dolazi. Prva knjiga Pavla Simića Tišina dolazi tekstualno je štivo koje korpusu nepregledne građe ljubavne poezije pripada, kako po tematskim sklopovima u njoj, tako i po karakteristikama samog pesničkog pisma. Ono samo napisano je treperavim rukopisom, drhtavim u kom su sadržane sve amplitude osećanja koja su ophrvala lirskog […]