Minja Lazareski

Minja Lazareski – Mleko

Minja Lazareski – Mleko

U prodaji je dramsko delo Minje Lazareski- Mleko, teatarsko otkrovenje u tri čina Mlada dramska spisateljica Minja Lazareski (1999) je u svom tročinskom ostvarenju krenula za ove prostore neobičnom stazom. Naime, na prvi pogled se može učiniti da je reč o moralističkoj drami koja ima dugu tradiciju u hrišćanstvu, još od prve dramske spisateljice, monahinje […]

Minja Lazareski – Tri godine novembra

Minja Lazareski – Tri godine novembra

U prodaji je knjiga pesama Minje Lazareski Tri godine novembra. Minja Lazareski rođena je u Beogradu 20. juna 1999. godine. Završila je Filološku gimnaziju, i trenutno je student istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu. Pored pisanja bavi se i slikarstvom. UMESTO MENE htela sam da puštam kosuda raste do zemljekao starica da je vezujemu dugu sedu […]