Jovan Terzić

Jovan Terzić – Erupcija beskrupulozne elokvencije

Jovan Terzić – Erupcija beskrupulozne elokvencije

U prodaji je zbirka pesama Jovana Terzića Erupcija beskrupulozne elokvencije. Ovu knjigu pomalo ironičnog naslova odlikuju bujna misaonost i emocionalnost. Najčešće su upućene drugom licu, ali ima i monoloških delova koji promišljaju sudbinska i planetarna pitanja, ponekad sa humorističnom distancom, ponekad sa patosom neizbežnog bola. Pesnik zna da osim opaženih stvari čovekov udes odlikuju i […]