Helena Plahćinski – Avaz

Helena Plahćinski – Avaz

Helena Plahćinski – Avaz

U prodaji je zbirka pesama Helene Plahćinski – Avaz. Avaz je zbirka pesama posvećena ljubavima, odnosno razočaranju krhotinama koje nam ljubav može ostaviti u nasleđe, ali je isto tako okrenuta i ka toplim emocijalma prema dragim ljudima bez kojih se ne može. Tako autorka, vođena mladalačkim poetskim šarmom muško-ženskog poetskog dijaloga dovodi u ravnotežu bitisanje […]