Dušan Stojković

СУДАРИ СНОВА: Антологија поезије српског надреализма

СУДАРИ СНОВА: Антологија поезије српског надреализма

У продаји је Антологија поезије српског надреализма, коју је приредио Душан Стојковић. Српски надреализам је као покрет трајао кратко (од 1929. до 1933. године), с тим што је имао преднадреалистичку […]