Andrija Stanulović

Andrija Stanulović – O tišinama nikom

Andrija Stanulović – O tišinama nikom

Iz štampe je izašla zbirka pesama “O tišinama nikom” pesnika Andrije Stanulovića. U celosti posvećena svojevrsnoj filozofiji života, Stanulovićeva poezija ima i kritičnu i samokritičnu crtu. Bilo da govori da je vreme pevati o budućem, “jer je sav ološ već opevan” ili da “nikakav kikot pajaca / nije odzvonio poput pucnja / u moju prazninu”, on […]